Del av utställningshallen.

Prislistan klass A

Klass B

Klass G

Vårt fina prisbord.

Bilder från Värnamo 20151010, finns text under bilden.