BLI MEDLEM
Medlem

Medlemsavgift för Jönköpings Läns KAF.     

        
Senior:                 450 kr
Junior (7-18år):   300 kr
Familjemedlem: 150 kr


Familjemedlem:
För att vara familjemedlem måste huvudmedlemmen vara senior, en eller flera familjemedlemmar kan vara kopplade till samma senior. Boende på samma adress.

Som medlem får du ställa ut din kanin och får tidningen Kaninuppfödaren 8 nummer/år.

Medlemsavgiften gäller från 1 januari till 31 december.
Vill du bli medlem gå in på

         http://www.skaf.info/
Där hittar du "Medlemsanmälan"
                    

   
Glöm inte ange vilket län du tillhör.
Har du några frågor så kan jag försöka svara på det, skicka ett mail moenskaniner@outlook.com

Jag kommer att lägga in din mailadress så skickar jag ut mail när det är något aktuellt på gång.